«

»

Srp 23

Informace č.2

Vážení obyvatelé,

s příchodem letních měsíců je činnost SVJ omezena, přesto se však snažíme neustále něco vylepšovat.

Díky naším opakovaným urgencím na vedení městského úřadu Prahy 4, se podařilo ukončit spolupráci obce s nespolehlivou zahradní firmou pana Kočky – společností Prostor a zajištění zodpovědné firmy, která již bezproblémově udržuje okolní zeleň.

V současné době se snažíme zaměřit na bezpečnost nás, obyvatel, proto jsme navázali spolupráci se zastupitelkou obce pro bezpečnost Bc. Michkovou, která nám mimo jiné, zprostředkovala spolupráci s Městskou policií. Apelovali jsme na zajištění větší bezpečnosti náměstíčka před Kulturním centrem Novodvorská se zaměřením na místní výčep a vietnamskou večerku. Náměstíčko je již nyní monitorováno kamerou, nicméně ta není neustále pod kontrolou. V případě nevhodného jednání bezdomovců a jiných pochybných existencí (slovní výpady, opilost, koupání ve fontáně…) neváhejte volat okrskového strážníka Romana Bajgera na tel:  721 894 045 (ve službě je 4 dny v týdnu), nebo v případě jeho volna na služebnu v Táborské ulici, tel:  222 025 307 nebo rovnou na linku 156 nebo 158. Byla nám přislíbena okamžitá pomoc. Vypuzení nepřizpůsobivých osob, drogově závislých a alkoholiků je však dlouhodobý záměr a ničím jiným než pravidelnými kontrolami a „obtěžováním“ ze strany policie se věc nevyřeší. V této věci budeme apelovat i na zajištění pravidelných kontrol místních dětských hřišť.

V této souvislosti doporučujeme mladým rodinám s dětmi nevyužívat ke koupání místní fontánu, kde se převážně ve večerních hodinách koupají bezdomovci, močí do fontány a omývají si mnohdy mokvající rány. Budeme doufat, že se dle slibů obce zprovozní příští rok koupaliště Lhotka.

Pro náš bytový dům jsme se rozhodli po prázdninách instalovat pod stříšku před každý zadní vchod světlo na pohybový čip se svítivostí na schodiště. Navíc v rámci rekonstrukce spojovacích dveří bude všude dáno čiré sklo, aby byla zajištěna průhlednost skrz barák. V současné době také zjišťujeme možnosti lepšího zabezpečení dveří, z důvodu nerespektování některých obyvatel nutnosti zamykání.

Od některých obyvatel byl vznesen dotaz na odchyt holubů z důvodu počínajícího přemnožení. Odchyt může provádět autorizovaná firma pouze mimo období

 

reprodukce (podzim, zima), takže v současné době tento problém nebudeme řešit. Na počátku podzimu oslovíme autorizovanou firmu.

Na nástěnkách máte vyvěšený typ poštovních schránek, které budou instalovány počátkem podzimu. Přesné termíny výměny Vám budou sděleny. Na přechodnou dobu pak budou původní schránky ponechány na chodbě, do doby předání klíčů od všech schránek každému vlastníkovi. V určenou dobu budou všem předány klíče od nových schránek oproti podpisu. Vybraný dodavatel schránek nám jako bonus nabídl zdarma tisk všech štítků na schránky. V této souvislosti prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, který vhoďte do schránky SVJ nejpozději do 5. září 2016. Kdo tak neučiní, štítek schránky bude automaticky nadepsán dle jmen vlastníků. Další, dopředu nenahlášené úpravy štítků (po 5.9.2016) bude každý vlastník dále řešit na vlastní náklady. Po instalaci schránek dojde k renovaci spojovacích dveří.

Počátkem léta jsme v některých vchodech opakovaně řešili ucpaný odpad. Důrazně proto upozorňujeme, že do odpadu (toaleta, dřez) nevyhazujte zeleninové či ovocné slupky, hygienické potřeby, použité stelivo od koček apod. V případě nedodržování tak zkomplikujete fungování všech domácností ve vchodech včetně přítomnosti nepříjemného zápachu. V této souvislosti také prosíme o aktualizaci vašich telefonních kontaktů. V případě havárie jsme se opakovaně nemohli spojit s vlastníky nebo obyvateli některých bytů a docházelo ke zbytečným časovým prodlevám.

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme hezké léto.

 

Za SVJ Mgr. Jana Vlasáková                                                              V Praze dne 28.7.2016

předsedkyně